Navigace

Obsah

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů

ke stažení zde

_________________________________________________________________________

 

Návrh změny změny č.1 Územního plánu Vlastiboř :

ÚP změněný 1.změnou

výkres základního členění území     ÚP změněný 1.změnou

hlavní výkres     výkres koncepce veřejné infrastruktury

výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

ODŮVODNĚNÍ

koordinační výkres     výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

__________________________________________________________________________

 

Žádost o povolení kácení dřevin

formát DOC

______________________________________________________________________________

 

Strategický rozvojový plán obce Vlastiboř

formát PDF

______________________________________________________________________________

 

Žádost o provedení komplexních pozemkových úprav

formát DOC      formát PDF

 


 

Návrh na pořízení změny územního plánu

formát XLS      formát PDF

______________________________________________________________________________